Amazonas, Eucalyptusplantage upp till 75 m3sk/ha/år, 5–6 års rotationstid, Rio mm.