Kanada ”Skogsbruk i klimatförändring”, Prärie, klippiga bergen, skogsbruk med bränder och insektsangrepp samt Stilla havets barregnskogar med laxfiskande grizzlybjörnar. Oslagbart!! För 7e gången.