Tisdag den 17 april samlas 400 intressenter för att nätverka och samtala om bioekonomins möjligheter och utmaningar under Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2018.

Ett axplock av det du får ta del av under dagen:

  • I Sveriges regioner växer bioekonomin så det knakar, i centrum står de bioekonomiska klustren. Möt företrädare från regioner och skogsindustriföretag som krokar arm för utvecklingen mot det hållbara och fossilfria samhället.
  • Ett 30-tal europeiska organisationer och företag har en vision om att Europa ska bli världsledande på bioekonomi. Möt svenska företrädare som vill skapa tillväxt och välstånd.
  • Klimatutmaningen är den viktigaste valfrågan för unga väljare – politisk debatt om skogens roll för ett hållbart samhälle finns i agendan.
  • Skogsindustrins processer är idag till 96% fossilfria och globalt konkurrenskraftiga. Det återstår en del för att Sverige ska kunna nå målet om att vara klimatneutralt 2045, inom skogsnäringen är fokus på hållbara transporter.
  • Innovationer som bidrar till att göra samhället mindre fossilberoende presenteras och diskuteras.

Missa inte årets viktigaste mötesplats för nätverkande och samtal om bioekonomi.

Program den 17 april .

08.30
Registrering och frukostmingel
09.00

Välkommen!

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna

 

09.10
Bringing back the positive role of sustainable wood to the international agenda
Thais Linhares Juvenal, Team Leader Forest Economics, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
09.35
Hur sätter vi fokus på bioekonomi i Europa?
Maria Hollander, vd, Paper Province 
09.50
Regional konkurrenskraft – varför, vad och hur?
Lars Christensen, regiondirektör, Region Värmland 
10.05
Region Värmland: specialiserade på (skogsbaserad) bioekonomi
Anders Olsson, strateg, avdelningen för regional tillväxt, Region Värmland
10.30
Panel: Regionala kluster – därför behövs de
Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso
Per Swärd, CEO, Smurfit Kappa Piteå
Lars Winter, CEO, Domsjö Fabriker AB
11.00
Den växande bioekonomin lyfter ett hållbart Sverige
Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet
11.30
Tal av HMK Carl XVI Gustaf och därefter prisutdelning 
Greve Carl Bernadottes Skogspris tilldelas:
– Sven Erik Hammar, LRF
Guldkvisten tilldelas:
– Irene Gustafsson och Björn Åström, Skogsmuséet i Lycksele
– Jan Hedberg, Skogsresor
– Charlotte Bengtsson, Skogforsk
– Bo Jonasson och Per Jonasson, Skogspodden
Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelas:
– Fernando Alvarado, RISE
11.40
Lunch
12.40
 Klimat vs Miljö
Maria Malmer Stenergard (M)
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartement (S)
13.10
Skogsindustriernas färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Lars Idermark, vd, Södra
Åsa Pettersson,  Head of Public & Sustainability Affairs, Scania
13.40
Hållbara förpackningar – vägen framåt
Anna-Karin Modin-EdmanCSR Sustainability Manager, Arla 
14.00
Eftermiddagsfika
14.30
Forskning och innovation, avgörande för bioekonomins utveckling 
Anna Wiberg, programchef, Bioinnovation
14.55

Två projekt från Bioinnovation 

Projekt: Onskin – skräddarsydda förband med 3D-printad nanocellulosa
Paul Gatenholm, Karl Håkansson och Mickaela Gullstrand, Chalmers tekniska högskola samt Björn Grauers, Västra Götalandsregionen

Projekt: BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel
Åsa Håkansson, Preem och Christian Hulteberg, SunCarbon

15.15
Treesearch – med ambitionen att stärka Sveriges innovationskraft 
Daniel Söderberg, programchef Treesearch
15.40
Min mentala resa – Skogsnäringens betydelse för en hållbar framtid
Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent
16.05
Skogsindustrin har aldrig varit viktigare för Sveriges ekonomi
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
16.30
Ordförande Skogsindustrierna summerar dagen
16.40 – 20.00
Avslutande mingel

Prisutdelning i närvaro av H.M Konung Carl XVI Gustaf