Från avskogning till ett blomstrande bondeskogsbruk – Bai Bang, hur har det gått? Besök i pappersbruket och hos bönder som förser bruket med virke, Ha Noi och Ha Long Bay. Vi besöker sedan våra kinesiska kunder – som köper mycket svensk gran, nästan 800,000 m3 2016. Hongkong, Shenzhen och Shanghai med dess enorma hamn, ”bullet train” till Beijing för bl.a Kinesiska Muren och Himmelska Fridens torg. En resa i tusenåriga kulturer till intressant nutid med föraning om framtiden!