USA EMIGRANTSKOGSBRUK, YELLOWSTONE, mellanvästern, öppen resa 2009
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2009
USA Stora trädresan västkusten NORRSKOG 2009
SYDAFRIKA, Stora kontrastresan, SÖDRA 2008
USA Stora trädresan västkusten SÖDRA 2008
NORGE Skog, Skogsbruk & Turism 2008
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2008
USA Stora trädresan västkusten VSV 2008
SCOTLAND Skog, natur & kultur. SKOGSÅKARNA 2008
USA Stora trädresan västkusten SÖDRA 2007
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2007
SYDAFRIKA, Rekresa med liten grupp 2007
FINLAND-RYSSLAND, Logistik på kanten av Taigan, SKOGSÅKARNA 2006
USA Stora trädresan västkusten SÖDRA 2006
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2006
FINLAND 2005 skog, skogsbruk & kultur MELLANSKOG 2005
USA Stora trädresan västkusten SÖDRA 2005
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2005
NEPAL ”Vård och vyer” med Sjukvårdsfolk 2004
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2004
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2003
KENYA/TANZANIA, Skog, Vi-skogen, Safari, Himalaya 2003
USA Stora trädresan västkusten MELLANSKOG 2002
FINLAND-RYSSLNAD, På kanten av taigan, MELLANSKOG 2001