Skogshistoria

Leveranstiden för kommersiella timmerträd i en skoglig produktionsskog är 80-120 år i Sverige. Leveranstiden för värdefulla träd och miljöer för arternas överlevnad och ekosystemens långsiktiga överlevnad är betydligt längre, kanske 500-1500 år i Sverige. Omloppstiden i vissa plantageskogar i Brasilien, Sydafrika med flera länder nära ekvatorn kan vara ca 5 år. Skogshistoria är inte bara virkes- eller fiberproduktion utan generationers slit, daglig överlevnad och målmedveten skötsel och hushållning för framtida generationer.

”Världsarvet Falu Koppargruvas skogshistoria”

Under 2002 inledde undertecknad diskussioner med strategiskt kunniga inom skogshistoria i södra Dalarna med avseende på att lyfta fram de skogshistoriska aspekterna på Falu gruva och kopparhanteringen. Undertecknad ansåg att de skoliga aspekterna kommit i skymundan i de presentationer som gjorts sedan världsarvets bildande 2001. Industriprocessen kring kopparframställning behövde de fyra elementen berg, eld, vatten och människokraft. Dessa resurser finns idag presenterade i Falu Koppargruvas Världsarvspresentation i form av gruvlandskapet/berget, stadslandskapet/människokraften och bergsmanslandskapet med sina hyttor och bergsmansgårdar längs vattendragen/vattenkraft/människokraft. Elden/veden för tillmakning av berget/lysblossen i gruvorna/rostningsveden/kolet till hyttorna, allt producerat av skogslandskapet har kommit i skymundan och behöver lyftas fram. Effekterna av behovet av vedråvara till Falu Koppargruva kan spåras långt upp i Västerdalarna. Skogslandskapet kring Falu Koppargruva omfattade stora delar av Dalarna och sysselsatte med stor sannolikhet många fler människor än vid gruvan i Falun. Ett utökat fokus på skogens historia i Världsarvsinformation skulle öka förståelsen för världsarvets mångfald samt bidra till att öka intresset för skogsbrukets och skogsindustrins historia och betydelse.

Presentation “Skogens betydelse för världsarvet”

Klicka för att se en PowerPoint presentation