ANMÄLNINGSBLANKETT för SKOGSRESOR

Vänligen fyll i formuläret, ange önskemål samt bifoga en kopia på passets fotosida.

Vill du hellre skriva ut anmälningsblanketten och skicka per post, klicka här

  ANMÄLNINGSREGLER:

  1. ANMÄLAN

  Anmälan sker via detta formulär samt genom insättning av anmälningsavgift på Bg: 5251-4908, Skogsresor AB. Anmälningsavgiften är 2500 kr för samtliga resor. Observera att antalet platser på resorna är begränsat. Anmälan gäller först då både pengar och  anmälningsblankett sänts in till Skogsresor AB.

  2. ANMÄLNINGSFRIST

  Det är en fördel att anmälan sker så tidigt som möjligt. Om andra tidsfrister gäller anges det i det aktuella programmet. Sena anmälningar tar vi emot men då via direktkontakt för att höra om lediga platser. Tidiga anmälningar försäkrar tillräckligt många deltagare så att resan kan genomföras. Sena anmälningar skapar osäkerhet och kan riskera att resan ställs in.

  3. INSTÄLLD RESA AV ARRANGÖR

  En gruppresa med färre än 20 deltagare kan ställas in. Det kan också ske om andra avgörande orsaker gör att resan inte kan genomföras. Anmälda resenärer får då erbjudande om en annan resa eller pengarna tillbaka. Inställd resa meddelas skriftligt i personligt brev direkt till deltagarna, senast 2 veckor före avresa.

  4. AVBESTÄLLNING

  INSTÄLLD RESA VID FORCE MAJEAURE
  (ställs in av researrangör)
  Arrangören ställer in resan om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet 14 dagar innan avresa konstateras krig, naturkatastrofer, farliga, smittsamma sjukdomar eller andra liknande händelser och att det är en risk att det kommer att fortgå under resans gång. Vid inställd resa pga ovanstående orsaker återbetalas inbetalda pengar inkl. avbeställningsskydd.

  RESENÄREN KAN DOCK INTE AVBESTÄLLA RESAN OM DET VISAR SIG ATT OVANSTÅENDE ORSAKER VAR KÄNDA ELLER BORDE VARIT DET I BESTÄLLNINGSÖGONBLICKET.

  VID AVBESTÄLLNING AV ANDRA ORSAKER ÄN VID FORCE MAJEUR ÅTERBETALAS:

  Tid innan avresa Avgift/kostnad resenär
  3 månader – 46 dagar
  45 – 31 dagar
  Mindre än 30 dagar
  Anmälningsavgift
  50% av resans pris
  Hela resans pris

  AVBESTÄLLNINGSSKYDD
  Vi uppmanar alla resenärer att teckna avbeställningsskydd. Det kan göras hos ditt försäkringsbolag, Solid försäkringar 0771-113113 eller Europeiska ERV 0770-456900. De säljer både avbeställningsskydd och reseförsäkringar. Det är resenärens ansvar att skaffa avbeställningsskydd. Vid avbeställning måste utsända biljetter sändas åter innan återbetalning sker.

  5. FÖRSÄKRINGAR

  Alla resande uppmanas att skaffa reseförsäkring. Vi hänvisar till Solid försäkringar 0771-113113 eller alternativt Europeiska ERV 0770-457971. De säljer både avbeställningsskydd och reseförsäkringar. Kontrollera även med din hemförsäkring om eventuella tilläggsmöjligheter. Det är resenärens ansvar att skaffa dom försäkringar som önskas.

  6. ÄNDRING AV PRIS

  Priset är baserat på 50 betalande resenärer och rådande valutakurser vid planering av programmet. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra resans pris beroende av antal resenärer, ändrade valutakurser i USD, NOK, flyg- och transportavgifter samt oförutsedda skatter och avgifter som vi inte rår över.

  7. BETALNINGSVILLKOR

  Cirka 4 veckor innan avresan får deltagarna sluträkningen. Resedokument och biljetter göres klara när vi mottagit betalningen. På sluträkningen dras anmälningsavgiften av.

  8. GENERELLA VILLKOR

  Vi hänvisar till Svensk resegarantilag. Skogsresor har förbehållande om att upplysningar kan ändras innan avtal ingås.

  9. OMBOKNINGSKOSTNADER

  Vid ombokning av resedatum som skiljer sig från gruppen, vid ändringar av uppgifter eller tilläggsbokningar av flyg och boende tas en självkostnadsavgift ut för merarbete.

  Kom ihåg att bifoga en kopia på passets fotosida när du skickar in anmälan!