Bergslagen

  • En resa i egna bilar i hjärtat av Bergslagen med skogs- och industrihistoria, där nutid möter framtid!
  • En tidsresa från obygd till finnskog, till bergsbruk och skogsbruk, till öl, försäkringar och pensionsfonder!
  • En resa med fokus på upplevelser av miljöer och möten med människor i Bergslagslandskapet kring norra Örebro län.

I samarbete med Skogshistoriska Sällskapet