Anmälan snarast, 1 sept

Från obygd till finnskog till bergsbruk till skogsbruk till öl till försäkringar och pensionsfonder!
– En resa i egna bilar i hjärtat av Bergslagen med historik och skoglig strukturförändring
– Från Närkeslätten in i och upp i Västmanland till gränstrakterna av Dalarna & Värmland

Vad är ”Bergslagen” för dig? Hur ser skog, natur, skogsbruk, historik ut där vi delar Sverige i norr och söder?