Sydafrika; Vi har tillsammans med Rotary stöttat ungdomar i Sydafrikas kåkstäder genom att samla in begagnade fotbollsskor och fotbollsprylar samt köpa in innebandyklubbor och innebandyutrustning. Denna utrustning har tagits med i samband med resor till Sydafrika. Flygbolagen har stöttat med extra bagage, Universitetet i Stellenbosch har genom Jeremy Wyngaards forskning fördelat och introducerat utrustningen till behövande, föräldralösa barn. Universitetet bedriver forskning kring sportens betydelse för att förhindra ungdomar att hamna i kriminalitet och droger i kåkstäderna. Denna typ av biståndsprojekt tycker vi är lovvärt och har därför engagerat oss på detta sätt.

Nepal; Ett land som ligger intryckt och pressat av både Kina och Indien, utan naturliga förbindelser till hav och andra handelsvägar. Landet har en tuff topografi och utmaning när det gäller infrastruktur som vägar och andra förbindelser. Monsunregn och jordbävningar gör förutsättningarna ännu svårare. Landets fattigdom men enormt vackra landskap och det leende folket som trots små resurser och begränsade tillgångar möter oss besökare på ett öppet och positivt sätt. Detta gör att vi som har så mycket, industrialiserade och med lång ekonomisk trygghet får tänka till kring livets värderingar och existens. Sjukhuset i Tanden startades upp med hjälp av svenskt bistånd och har under många år stöttats av bland annat svensk mission. Vi på skogsresor har besökt sjukhuset och stöttat genom att skriva en rapport om folkhälsa i Nepal samt att samla pengar till en röntgenutrustning för sjukhuset. Dessutom har resenärer tagit med sig sjukvårdmaterial och utrustning vid de resor som genomförts till landet och där ett dagsbesök på sjukhuset gett insikter vad man kan göra för många människor med små medel. Ett givet biståndsändamål där små resurser når många utsatta människor i ett av världens mest fattiga, men mest leende länder.