Sydamerika- Brasilien, Argentina & Paraguay

En resa från 35° grader syd om ekvatorn till Amazonas regnskogar på 0°.
Vi inbjuder för tredje gången till en fantastisk resa genom Sydamerikas mest intressanta skogsområden. Vi börjar i söder i världsarvet Iguacu, med besök vid vattenfallen, i regnskog och världens näst största vattenkraftverk. Vi gör en liten tur in i Paraguay och Argentina för att få en inblick i dessa länder och vi avslutar med Argentinsk biff och en tangokväll. Vidare besöker vi sojajordbruk, Swedish match industri och plantage, Tetra Paks hypereffektiva fabrik och Klabinett anrikt skogsföretag som kommit långt i Sydamerikanskt  skogsbruk. Vi besöker vidare Atlantregnskogen med indianreservat, naturreservat och Veracel- StoraEnsos massabruk och flaggskepp i Sydamerika. Vi flyger vidare in i Amazonas för några intressanta dagar med djungelvandring, indianbybesök, pirayafiske, nattutflykt mm.

Avslutningen på vår Sydamerikaresa i Rio med besök till Sockertoppen, Kristusstatyn, Copacabana, regnskog i stan mm. En kontrastfylld resa genom världens intressantaste skogar med en ”söt” avslutning kring Sockertoppen i världens kanske vackraste stad RIO!?
Dä bar å åk!…