Välkommen till min skog! 10 aug kl 16

Sverige består till 2/3 av skog. Hur ska skogen användas? Hur tänker en skogsägare? Naturvägledning, tidsresa, diskussion och vandring ca 1,5 km, samling Oscars lave/P-za, kängor, eget fika, ca 3–4 tim, 175 kr. Skogsresor.se/Jan Hedberg, bokn 070-671 72 22. ”Anmälan senast 24 tim innan”