Många nya invånare i Sverige kommer från länder som inte har så mycket skog eller andra typer av skogar än ”Taigan”, norra barrskogsbältet. För att försöka förstå mer och lära om kommande behov och diskussioner kring trä, klimat, världsutvecklingen åker vi till Dubai och World Expo 2020 Dubai. Världsutställningen är sanktionerad av Bureau International des Expositions som kommer att hållas i Dubai mellan 20 oktober 2020 och 10 april 2021. Utställningen, med mottot “Connecting minds, creating the future”, blir första gången en världsutställning hålls i Mellanöstern. För Sveriges del är det skogen ”The Forest” som gestaltar ”Sverige” vid världsutställningen. The Forest bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande. Ett fantasieggande möte mellan nordisk skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur och den kultur vi besöker, säger Alessandro Ripellino från Alessandro Ripellino Arkitekter i ett pressmeddelande.

Är du sugen på att åka med!? Gör en intresseanmälan redan nu!