En skogsresa genom provinserna Alberta och British Columbia
18 augusti – 2 september 2023

Sista anmälningsdatum 1 maj

Följ med till Kanada
– ett land med många kontraster

Vi börjar i Calgary och rör oss genom provinserna Alberta och British Columbia för att avsluta resan i Vancouver. Du får uppleva prärien, Klippiga bergen, enorma skogsvidder, tempererade regnskogar, dinosauriefossil, vackra nationalparker, fantastiska barrskogar, Stilla havsmiljön, skogsbruk, stort sågverk, vilda djur, kryssning till havs och mycket mer. Resan leds av svensktalande och kunniga guider. När vi gör studiebesök på gårdar, industrier, muséer m.m översätts allt till svenska.

– ett land med erfarenhet av hur klimatförändringar påverkar skogsnäringen

Klimatförändringarna i världen har pågått i många år och är mer tydliga på vissa platser i världen. I västra Kanada har skogsbruket sett denna förändring leda till ökade insektsangrepp och bränder i över 20 år. Insektsangreppen på contortatall, ”mountain pine beetle”, började 1996 och har angripit minst 800-900 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar en fjärdedel av Sveriges rotstående volym skog. Dessutom är Kanada drabbat av insektsskador på gran. Bränder är en naturlig störningsfaktor i barrskog. 2015 brann det ca 13 800 ha i Västmanland och sommaren 2018 brann ca 25 000 ha totalt i Sverige. I Nordamerika har det brunnit drygt 5 miljoner ha under 2018. I Kanada har 2,25 miljoner ha brunnit fram till december 2018. Det är ca tre gånger mer än genomsnittet för de senaste 10 åren. Man får gå tillbaka till 1950-talet för att hitta samma omfattning av bränder. I British Columbia, som till storlek motsvarar ca två Sverige, brann det 1 351 314 ha fram till 9 november

2018. Detta skulle i jämförelse med Sverige bli en yta på ca 640 000 ha, eller 26 gånger större omfattning av bränder än vad vi hade i Sverige i 2018. I Kanada och provinsen British Columbia finns samhällsstrukturer och mångåriga erfarenheter av hur man jobbar med skogsbränder för att minimera skador på människoliv, fast egendom och infrastrukturer. För 20 år sedan ville inte skogsindustrin såga torrt timmer. Idag har man många års erfarenhet och kunskap om hur man processar torr träfiber och exporterar till ekonomiska värden som är jämförbara med svenskt virke.
Vi har kontakter med myndigheter, företag och skogsägare som berättar och delar med sig av sina erfarenheter. Vi planerar för utbyte och intressanta diskussioner genom en speciell ”temadag” kring dessa ämnen samt föredrag av en professor i entomologi och en utställning om de globala klimatförändringarna.

Välkommen att lära mer om klimatförändringar och påverkan på det globala skogsbruket – varmt välkommen till en oförglömlig skogsresa!

ReseprogramAnmälningsblankett