Temadag: ”Nittälvsdalen” – En skogs & kulturhistorisk resafrån ”Källorna till Stjärnfors, Kopparberg”. Ca 4 mil fågelvägen. Nittälven är en älv som börjar i Dalarna och rinner in i Västmanland och Örebro län ner till
sjöarna Salbosjön och Ljusnaren. Älven slingrar sig vackert genom Nittälvsdalen i en intressant och vacker skogsbygd. Små skogsbyar, torp, slåtterlador, flottningsrester, och tusentals kolbottnar vittnar om kulturen kring brukstiden och den nya ”skogsbrukstiden” som avlöste bruksepoken. Skogsbrukets rationalisering har medfört utflyttning från skogarna in till större samhällen som Kopparberg, Hällefors m fl. I slutet på 1900-talet blev Nittälvsdalen ett område för rekreation och friluftsliv med kanoting, jakt, rally, fågelskådning, guldvaskning mm. Områdets skogliga värden och skönhet, relativa orördhet i kombination med samhällets ekonomiska möjligheter att avsätta naturreservat, skydda naturvärden och kulturspår gjorde att första naturreservatet på ca 3 ha avsattes 1978. Det var här jag började som scout och fick mitt skogs- och naturintresse. Sedan 1978 har man avsatt 7 naturreservat med tot areal på närmare 2000 ha mixat med områden för traditionell skogsbruk enligt dagens synsätt. Länsstyrelsen har antagit ett landskapsperspektiv på området och gjort en skötselplan. Området är stort och variationsrikt med den oreglerade Nittälven som pulsgivande åder genom dalen. Mäktiga meandringar, artrika strandskogar, torra tallhedar, spår efter flottning, flera naturvårdsbränningar, kulturspår genom slåtterängar o lador längs älven. Historier och myter om människor som bott här som t ex luffaren Björnjägaren; en av Sveriges största konstnärliga naivister som hamnade på Liljevalks, Thore Skogmans låt ”Visst tusan finns det guld i Nittälven”, guldgrävaren Torwald Törn, Ernfrid och Rut i Havsjön m fl.