Foto: Johan Marklund

Guldkvisten

Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut högst fem Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning (“aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen”). Priset består av en nål, modell större samt diplom.

Utmärkelsen Guldkvisten

Utdelas: Ca 3 kvistar per år.
Förslagsställare: Medlemmarna i Föreningen Skogen.
Urval: Styrelsens arbetsutskott.
Beslut: Styrelsen.
Utdelning: Vid större arrangemang anordnade av Föreningen Skogen i samband med att Kungahuset har inbjudits.

Prisutdelning forum för bioekonomi 2018 (Skogsnäringsveckan)

Greve Carl Bernadottes Skogspris tilldelas:
– Sven Erik Hammar,

LRF Guldkvisten tilldelas:
– Irene Gustafsson och Björn Åström, Skogsmuséet i Lycksele
– Jan Hedberg, Skogsresor
– Charlotte Bengtsson, Skogforsk
– Bo Jonasson och Per Jonasson,

Skogspodden Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelas:
– Fernando Alvarado, RISE