Ett udda skogsbrukarland med stor skoglig potential. Eukalyptusskog, tall- och korkekskog, skogsbolaget Celbi, oliver-, grönsaks-, blåbärsproduktion, Porto, båttur, mat och vin.

Anmälningsblankett