Skogen – ved till tillmakning, rostved, ljusbloss, träkol, byggnationer var avgörande för världsarvets tillkomst!

Följ med på en tidsresa och promenad i skogslandskapet på ca 1,5 km. Vi besöker platser med spår från böndernas och allmogens vedermödor i skogslandskapet till spaning in i framtiden! Fredsmilen, fredsmilsrösen, kolbottnar o kojor, gruvor, byggnadsspår, skogsbruk mm.

2-5 timmar, start Falun eller efter överenskommelse.

”Anmälan senast 24 tim innan”