Program Studieresa USA StoraEnso slutver 111108-2Vår populäraste resa! 2-3 ”Stora Trädresor” till USA varje år, sista åren. Från Seattle i norr till San Francisco i söder. Vi tar del av amerikanskt skogsbruk i delstaterna Washington och Oregon, upplever tre skogsekosystem med de största träden på jorden – douglasgran samt redwood efter kusten och sequoia i Sierra Nevada, Kalifornien. Vi upplever träd som är över 100 m höga, upp till 12 m i diameter och en volym på upp till 1487 m3. Vi planerar tillsammans med våra lokala kontakter att få uppleva avverkning och då främst linkransavverkning. Besök på två sågverk som sågar timmer upp till 3 m i diameter respektive 26 m långa produkter mm, mm.

Anmälningsblankett

Läs mer om resan här