Naturvägledning Dagstur

Intressant exempel på ELP/Grön infrastruktur/framtidens naturförvaltning på landskapsnivå, 1 dag i  juli/aug

Kontakta Jan Hedberg på mobiltel 070-671 7222 vid intresse