Skjuts upp från mars 2021 till 28/3-8/4 2022. Platser kvar

Har du upplevt Norrland?

– möt skogsbruk, industri, natur och kultur i världsunika norra Sverige

Har Du som vi tänkt att Du skulle vilja uppleva och lära dig mer om norra Sverige? Geografi, historik, platser som Du hört talas om, hur framtiden ser ut, företagande… Följ med på en skogsresa som täcker in fyra världsarv och många besöksmål som vi för-knippar med Norrland och våra basnäringar skog, vattenkraft, gruv- och rennäring samt turism. En resa som kan inspirera till idéer kring skogsbruk, företag-ande och turism.