USA – klassiska ”Stora Trädresan” 21 sept – 3 okt, med fördjupning kring skogliga klimateffekter och deras konsekvenser i väst.

Världens största träd i tre skogsekosystem – Douglasgran, Redwood och Sequoiaträd. General Sherman 1487 m3! Skogsbruk, avverkning, skogsägarutbyte, sågverk och San Francisco mm.

Vår populäraste resa! 2-3 ”Stora Trädresor” till USA varje år, sista åren. Från Seattle i norr till San Francisco i söder. Vi tar del av amerikanskt skogsbruk i delstaterna Washington och Oregon, upplever tre skogsekosystem med de största träden på jorden – douglasgran samt redwood efter kusten och sequoia i Sierra Nevada, Kalifornien. Vi upplever träd som är över 100 m höga, upp till 12 m i diameter och en volym på upp till 1487 m3. Vi planerar tillsammans med våra lokala kontakter att få uppleva avverkning och då främst linkransavverkning. Besök på två sågverk som sågar timmer upp till 3 m i diameter respektive 26 m långa produkter mm, mm.