Världens största träd i tre olika skogsekosystem – douglasgran, redwood och sequoiaträd.
General Sherman 1487 m3! Avverkning, ångsågverk, julträdsproducent, vingård mm.