Sverige o Dalarna består till ca 2/3 av skogsmark. Många älskar skog och många har synpunkter på hur den ska brukas.

Debatten kring svenska skogen har blivit allt hetare i media samtidigt som allt färre bor o lever i skogen.

Ofta generaliserar media skogsbruket och familjeskogsbruket glöms bort.

Följ med och lär, se spår o tecken av skogsbruk igår, idag och diskutera skogens framtid med en skogsägare i familjeskogsbruket samt med andra deltagare.

2-5 tim. Start Falun eller efter överenskommelse. 

”Anmälan senast 24 tim innan”