”Vår i Bergslagen”

Naturvägledning

– En resa i egna bilar i hjärtat av Bergslagen när naturen vaknar och får liv efter vintern

Följande program kommer vara öppet för justeringar, byte mellan dagar och vad som händer i naturen i real tid. Vi har stort kontaktnät i Bergslags skogarna och följer intressanta observationer och rapporter för att få ut mesta möjliga naturupplevelser inom norra Örebro län. Fasta styrande punkter i programmet är vårnatt med orrspel i Nittälvsdalen, besök på Grimsö vilt forskningsstation (SLU) och viltskadecenter, Korpens hål, Salbosjön, Vintermossen, Havsjön och ev Rälln. I övrigt är vi flexibla beroende på väder och naturobservationer. Begränsat antal platser.