Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och agroforestry arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter.

Detta gör vi tillsammans med fattiga familjer i området runt Victoriasjön i östra Afrika, ett av de fattigaste områdena i världen.

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera 100 miljoner träd och förbättrat livet för över en miljon familjer.

VIS_VAN_2015