Följ med Sydostasien för att uppleva Hongkong, Vietnam och Kina och få ett känsla för skog och träprodukter på asienmarknaden. Efter ett par dagar i Hongkong fortsätter vi till Vietnam för att uppleva det Svenska skogliga biståndsprojektet BaiBang som startades upp på 1970-talet. Fiasko eller succe? Är det det bästa Svenska internationella skogsprojektet som vi åstadkommit? Följ med och avgör själv! Förutom Bai Bangs ledning och själva pappersbruket besöker vi två byar och träffar skogsägarna som förser pappersbruket med virke och med hjälp av tolkar kan vi själva kolla upp med bönderna de förändringar som byarna genomgått under de senaste 40 åren. Bo Ohlsson har varit i kontakt med bägge byarna sedan 1984, och sett hur det gått från djupaste armod till ett relativt välstånd idag. Vad säger bönderna själva om hur detta gått till? Vi fortsätter till den mycket omtalade ”Kinamarknaden” som vi ständigt hör talas om. Vilka behov av trä har de 1,4 miljoner Kineserna, 2/3 delar av jordens befolkning som lever i Sydostasien? Möjligheter och hot! Vi träffar svenska representanter som säljer våra träprodukter på Kinamarknaden, besöker någon av deras kunder, upplever en av världens största hamnar som är strategiska logistikcentrum för våra träfibrer från Sverige. Följ med och se vart dina fibrer och träd tar vägen i världens folktätaste land, världens 3:e största land till ytan.

Anmälningsblankett

Läs mer om resan här