Resan är inställd pga hälsoläget med Coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen i Asien och avvaktar med ev nya resor till Asien tills vidare.

Svenska skogsägare träffar vietnamesiska och följer svenskt virke i Kina. Landsbygd möter stad, produktion möter konsumtion. Följ med och upplev nutid med föraning om framtid.

Från avskogning till ett blomstrande bondeskogsbruk – Bai Bang, hur har det gått? Besök i pappersbruket och hos bönder som förser bruket med virke, Ha Noi och Ha Long Bay. Vi besöker sedan våra kinesiska kunder – som köper mycket svensk gran, nästan 800,000 m3 2016. Hongkong, Shenzhen och Shanghai med dess enorma hamn, ”bullet train” till Beijing för bl.a Kinesiska Muren och Himmelska Fridens torg. En resa i tusenåriga kulturer till intressant nutid med föraning om framtiden!

Följ med Sydostasien för att uppleva Hongkong, Vietnam och Kina och få ett känsla för skog och träprodukter på asienmarknaden. Efter ett par dagar i Hongkong fortsätter vi till Vietnam för att uppleva det Svenska skogliga biståndsprojektet BaiBang som startades upp på 1970-talet. Fiasko eller succe? Är det det bästa Svenska internationella skogsprojektet som vi åstadkommit? Följ med och avgör själv! Förutom Bai Bangs ledning och själva pappersbruket besöker vi två byar och träffar skogsägarna som förser pappersbruket med virke och med hjälp av tolkar kan vi själva kolla upp med bönderna de förändringar som byarna genomgått under de senaste 40 åren. Bo Ohlsson har varit i kontakt med bägge byarna sedan 1984, och sett hur det gått från djupaste armod till ett relativt välstånd idag. Vad säger bönderna själva om hur detta gått till? Vi fortsätter till den mycket omtalade ”Kinamarknaden” som vi ständigt hör talas om. Vilka behov av trä har de 1,4 miljoner Kineserna, 2/3 delar av jordens befolkning som lever i Sydostasien? Möjligheter och hot! Vi träffar svenska representanter som säljer våra träprodukter på Kinamarknaden, besöker någon av deras kunder, upplever en av världens största hamnar som är strategiska logistikcentrum för våra träfibrer från Sverige. Följ med och se vart dina fibrer och träd tar vägen i världens folktätaste land, världens 3:e största land till ytan.