Dalarnas museum lördag 2 December kl 14.30 – ca 16.00

 

  • Forkörning, det vill säga varutransporter, var i äldre tider en viktig inkomstkälla för Dalarnas allmoge.

Man fraktade varor till och från städerna och de olika järnbruken. Transporterna företogs mestadels på vinterföret.

En speciell rutt var forkörningen mellan Dalarna och Røros. Till Norge fraktades bland annat smidesvaror och krut. Återfrakten var oftast salt och torkad fisk.

Jan-Olof Montelius, fd chef Vägverkets museum, ordf. Föreningen Dalkarlsvägen

 

  • Reflektioner från sista årens forkörningar till Röros.

Sonja Bond, Bjursås, Dalarna-Femund Forkörarförening.

 

  • Världsarvskryssning! Falun – Fågelsjö – Röros, 18–21/2 – 2024

Näst sista tisdagen i febr varje år kör 80–90 forbönder in på led i Röros. En upplevelse i världsklass på nära håll.

Information om guidning och möjligheter att uppleva äkta forkörning mm.

Skogsresor, Jan Hedberg

 

Ett samarrangemang mellan Dalarna museum, Dala guide & Kultur, Dalarna-Femund Forkörarförening och Skogsresor.

Forkörare Sonja Bond, foto Jan Hedberg

Forkörare Sonja Bond, foto Jan Hedberg