Forkörning och forbönder vid järnbruk i Dalarna, Bergslagen och till Röros

Dalarnas museum lördag 2 December kl 14.30 – ca 16.00   Forkörning, det vill säga varutransporter, var i äldre tider en viktig inkomstkälla för Dalarnas allmoge. Man fraktade varor till och från städerna och de olika järnbruken. Transporterna företogs mestadels på vinterföret. En speciell rutt var forkörningen mellan Dalarna och Røros. Till Norge fraktades bland…