Resan är fullbokad.

Svensk skogshistoria är inte bara begränsad till Sverige. Svensk skogskunskap finns spridd i många länder och några av de tidigaste internationella pionjärerna var skogshuggarna som följde den stora vågen med emigranter till Nordamerika. Mellan 1840 och 1920 emigrerade cirka 1,3 miljoner svenskar till Nordamerika varav många hade jobbat i skogen i Sverige och sökte sig till skogarna i USA och Kanada. Det utvecklades till och med svenska kolonier, sågverkskolonier som Preston i Washington och huggarläger som Swedetown i Oregon. Svenskarna, tillsammans med norrmän och finnar, var erkänt duktiga arbetsmänniskor och hade lätt att få jobb i skogarna. Man kan likna rushen till de stora, grova skogarna i ”fjärran-västern” med guldrusherna i Klondike och Alaska, som vi också kommer att ta del av.

Anmälningsblankett

Läs mer om resan här