Klimatutmaningar i skogen Sverige vs Tyskland

Klimat, skötselmetoder, kunskapsutbyte, vatten och samhälle. Fokus framtid & möjligheter… Följ med oss på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen och skogsbruket. Future Forests bjuder in till en hel veckas exkursion till Centraleuropa för att spana in i framtiden och diskutera de klimatutmaningar som skogsbruket står inför på kontinenten och…