Klimat, skötselmetoder, kunskapsutbyte, vatten och samhälle. Fokus framtid & möjligheter…

Följ med oss på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen och skogsbruket. Future Forests bjuder in till en hel veckas exkursion till Centraleuropa för att spana in i framtiden och diskutera de klimatutmaningar som skogsbruket står inför på kontinenten och i Sverige.

Exkursionen kommer att fokusera på kunskapsutbyte mellan deltagarna och våra värdar i Tyskland inom flera olika teman. Under en vecka reser vi med buss genom Tyskland och tittar på skogar i norr med bl a Lübeck, Harz mitten och i söder trakterna kring Freiburg i Schwartzwald. Vi diskuterar klimatanpassning i skogsskötseln, vattenfrågor, naturnära skogsskötsel, integration av skogens olika funktioner och ekosystem och hur man skapar naturvård, bedriver skogsbruk och utövar rekreation i tätbefolkade områden.

Vad kommer att hända när det blir både varmare, torrare, blötare och mer extremväder? Vilka möjligheter har skogsbruket och dess aktörer att bidra till motståndskraftiga skogar och samhällsnyttor från skogen?

Vi åker bekväm Setra buss med effektiva möjligheter till korta föredrag/TED-talks, från dator till videoskärmar i bussen. Vi utnyttjar transporttiden i bussen till inslag, videos, diskussioner och reflektioner kring våra besök.

Reseprogram SvenskaTravel program EnglishAnmälningsformulär