KOM MED TILL PANAMA & COSTA RICA

Följ oss till Panama och Costa Rica, som båda ligger på den smala näset som förbinder Nord- och Sydamerika. Båda länderna är gröna och bördiga med ett rikt natur-, skogs- och djurliv. Genom Panama går den 80 km långa kanalen, som öppnade 1914 och förbinder Stilla havet med Karibiska havet. Tidigare fick all fartygstrafik gå…