Följ oss till Panama och Costa Rica, som båda ligger på den smala näset som förbinder Nord- och Sydamerika. Båda länderna är gröna och bördiga med ett rikt natur-, skogs- och djurliv. Genom Panama går den 80 km långa kanalen, som öppnade 1914 och förbinder Stilla havet med Karibiska havet. Tidigare fick all fartygstrafik gå runt Kap Horn vid kontinentens södra spets. Det här är en resa som tar oss till en stor biologisk mångfald. Costa Rica är i synnerhet världskänt för hållbar ekoturism. Landet är CST-certifierat (Certification for Sustainable Tourism) och en av världens ledande destinationer för ekoturism. Klimatkompensation i form av trädplantering och andra miljöprojekt är viktiga. Costa Ricas natur är full av kontraster och vacker med vita sandstränder vid båda kusterna, mangroveskogar och vackra laguner. En bergskedja med tropisk regnskog och exotiskt djurliv löper nord-sydlig. På denna resa har vi satt upp en kombination av turism och ett yrkesmässigt program. Vi kommer in bakom turistfasaden och har flera intressanta möten med människor som arbetar inom jord- och skogsbruk.

Reseprogram SvenskaAnmälningsformulär