Fäbodkulturen lever, på väg mot immateriellt världsarv!

Fäbodkulturen i skogslandskapet sammanfaller i stort med biologiska norrlandsgränsen och har varit av stor vikt i Dalarnas skogslandskap. Timmerhustradition samt fäbodkulturen är två av Dalarnas viktigaste karaktärer, kanske även Sveriges viktigaste? Fäbodkulturen är nu i process att förhoppningsvis bli ett immateriellt världsarv. Följ med på en resa liknande böndernas ”buföring” från byn till en levande fäbod.…

Välkommen till min skog!

Sverige o Dalarna består till ca 2/3 av skogsmark. Många älskar skog och många har synpunkter på hur den ska brukas. Debatten kring svenska skogen har blivit allt hetare i media samtidigt som allt färre bor o lever i skogen. Ofta generaliserar media skogsbruket och familjeskogsbruket glöms bort. Följ med och lär, se spår o…

SKOGSLANDSKAPET och Världsarvet!

Skogen – ved till tillmakning, rostved, ljusbloss, träkol, byggnationer var avgörande för världsarvets tillkomst! Följ med på en tidsresa och promenad i skogslandskapet på ca 1,5 km. Vi besöker platser med spår från böndernas och allmogens vedermödor i skogslandskapet till spaning in i framtiden! Fredsmilen, fredsmilsrösen, kolbottnar o kojor, gruvor, byggnadsspår, skogsbruk mm. 2-5 timmar,…